De vervolgprocedure

Opstarten (vervolg)procedure

Bij het uitblijven van een reactie van de verhuurder wordt het dossier doorgestuurd aan de Huurcommissie. Dit doen wij ook wanneer geen overstemming is bereikt over ons voorstel of verzoek.

Onderzoek Huurcommissie

Een medewerker van de Huurcommissie komt bij u langs om te onderzoeken of de ingediende gegevens correct zijn.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting worden huurder en verhuurder opgeroepen om te zaak te bespreken. Een huurteammedewerker is hierbij aanwezig om de huurder te ondersteunen of te vertegenwoordigen.

Uitspraak Huurcommissie

De voorzitter geeft een schriftelijke uitspraak (beslissing) over de gevoerde procedure. De uitspraak is bindend voor huurder en verhuurder. De verhuurder heeft na de uitspraak nog 8 weken de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de kanton rechter.

Start betalen nieuwe huur

De huurder mag na de uitspraak van de Huurcommissie de nieuwe verlaagde huur of servicekosten betalen.

Terug