Relatie verhuurder

Als u een procedure start via het Huurteam kan dat stuiten op wanbegrip van uw verhuurder: "We zijn toch een huurprijs overeengekomen". De reacties van verhuurders verschillen en kunnen onaangenaam zijn. U bent altijd in de gelegenheid om na de woningopname (en uitkomst van de maximaal redelijke huurprijs) van het Huurteam in gesprek te gaan met uw verhuurder. Een goed gesprek kan soms leiden tot nieuwe afspraken, waarbij de verstandhouding goed blijft. Zo'n gesprek organiseert het Huurteam niet en is altijd op eigen initiatief. Mocht een verhuurder niet tegemoet willen komen in verlaging van de huurprijs, dan is het verstandig om de procedure door te (blijven) zetten. U staat immers in uw recht om de huurprijs te verlagen! De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, dat betekent dat de verhuurder zich hieraan moet houden.

Ervaringen en tips

  • Slechts in enkele gevallen reageert een verhuurder vervelend op een verzoek om de huurprijs aan te passen. Het merendeel van de procedures verloopt gemoedelijk! 
  • Uit ervaring blijkt dat boze verhuurders het bij een onprettige (eerste of tweede) reactie laten.
  • Teken bij aangaan van een huurovereenkomst nooit gelijktijdig een opzegging.
  • Teken nooit zomaar een nieuw huurcontract of stem alleen in met nieuwe afspraken na overleg met het Huurteam.
  • Huuropzegging naar aanleiding van het starten van een procedure is niet rechtsgeldig. Maak altijd bezwaar! De verhuurder kan eventueel de rechter vragen om ontbinding van het contract. Dit is slechts mogelijk op enkele gronden. Wanneer er sprake is van onterechte huuropzegging neem dan contact op met het huurteam.
  • Voelt u zich bedreigd of bent u bang dat de verhuurder uw woning betreedt zonder uw toestemming, vervang dan de sloten van uw voordeur.
  • Heeft zich een incident voorgedaan maak dan altijd melding bij het Huurteam. Indien de situatie het vereist bel dan gelijk de politie 112 (in nood) of 0900 8844.

Het Huurteam staat u met raad en daad bij. Eventueel kunnen contacten bij de gemeente worden aangehaald om u te ondersteunen in uw situatie.

Let op! Het tussentijds stoppen van een procedure, na machtiging, betekent dat u alsnog kosten verschuldigd bent aan het Huurteam. Bekijk voor meer informatie de akkoordverklaringen bij onze downloads.

Terug