Voor gemeenten

Veel steden in Nederland kennen een Huurteam. Gemeenten ondersteunen  deze initiatieven om de prijs-kwaliteit verhouding van de particuliere huurvoorraad in hun stad op orde te houden. Met name in steden met krapte op de woningmarkt en steden met veel studenten zien we veel misstanden in de huursector. Er worden te hoge prijzen gevraagd die boven de maximaal Redelijke Huurprijsgrenzen liggen of er is sprake van achterstallig onderhoud.

Een veel gehoord misverstand is dat men bij particuliere huurwoningen aan geliberaliseerde woningen denkt. Echter, het overgrote deel betreft woningen met een maximaal redelijke huur onder de liberalisatiegrens. Veel particuliere huurders zijn door krapte in de corporatievoorraad aangewezen op particuliere huurwoningen.

Het faciliteren van een Huurteam in uw gemeente heeft positieve effecten. Door lagere woonlasten maken huurders minder aanspraak op bijvoorbeeld huurtoeslag en wordt de bestedingsruimte groter. Daarnaast zien we een positief effect op de leefbaarheid door minder verhuisbewegingen en kan achterstallig onderhoud worden aangepakt via de onderhoudsprocedure. De kosten voor het inzetten van Huurteam zijn vele malen lager dan bijvoorbeeld een handhavingstraject.

Terug

 

Neem contact op