Toetsing 

In de eerste 6 maanden na het aangaan van de huurovereenkomst kan getoetst worden of de kale huurprijs redelijk is. Dit geldt ook voor woningen boven de liberalisatiegrens (per 1-1-2018 € 710,68). Indien de maximale huurprijs onder deze grens ligt, kan huurder de teveel betaalde huur met terugwerkende kracht vanaf ingangsdatum van het huurcontract terugvorderen.

Daarnaast is het bij tijdelijke huurcontracten van na 1 juli 2016 ook nog mogelijk binnen zes maanden na afloop van het tijdelijke contract de huurprijs te laten toetsen. Let op: dit geldt niet voor alle tijdelijke contracten. Overleg met de huurteammedewerkers indien u een tijdelijk contract heeft.

Het dossier wordt in tegenstelling tot de huurverlaging direct opgestart bij de Huurcommissie. Deze procedure is eventueel in combinatie met onderhoudsgebreken mogelijk.

Terug