Onderhoudsgebreken

Indien er sprake is van onderhoudsgebreken waar de verhuurder niets aan doet, kan dat op basis van de ernst van het gebrek leiden tot een (tijdelijke) huurverlaging. Huurder betaalt dan 40% of minder van de betaalde huurprijs tot de gebreken verholpen zijn. De verhuurder wordt door het huurteam verzocht de gebreken binnen 6 weken te verhelpen. Gebeurt dit niet, dan wordt de procedure bij de Huurcommissie gestart. Deze procedure wordt vaak in combinatie met een toetsing- of huurverlagingsprocedure gevoerd.

Terug