Huurverlaging 

Als uit de puntentelling blijkt dat de kale huurprijs te hoog is, wordt een huurverlagingvoorstel ingediend bij de verhuurder. De verhuurder krijgt twee maanden de tijd om te reageren op het voorstel. Indien de verhuurder niet akkoord gaat wordt er een procedure Huurverlaging bij de Huurcommissie gestart. Na uitspraak heeft u recht op teruggave van de 'te veel betaalde huur' vanaf het moment dat het dossier bij de Huurcommissie is ingediend.

Terug