Werkwijze

Opname

Tijdens de opname komt een huurteammedewerker de woning opmeten. Er wordt gekeken naar de grootte en voorzieningen van de eigen kamer, de grootte en aanwezigheid van gemeenschappelijke vertrekken en voorzieningen en eventuele aftrekpunten. Ook kijkt het Huurteam naar achterstallig onderhoud en gebreken en wordt het huurcontract onder de loep genomen. 

Advies

Na de opname worden de gegevens direct bij u thuis verwerkt. U wordt direct geadviseerd over onze bevindingen. Na de opname krijgt u een schriftelijke bevestiging over de mogelijkheid tot het starten van een procedure. Op basis van dit advies besluit u of u hieraan uitvoering wilt geven. 

Machtiging

Als u wilt dat wij de procedure namens u starten, kunt u ons machtigen. In de machtiging staan de (betalings)voorwaarden voor het starten van een procedure.

Aanschrijven verhuurder

Wanneer wij zijn gemachtigd schrijven wij de verhuurder aan met een voorstel of verzoek. De verhuurder krijgt, afhankelijk van het type procedure, reactietijd om op het voorstel of verzoek in te gaan (te schikken).

Opstarten (vervolg)procedure

Bij het uitblijven van een reactie van de verhuurder wordt het dossier doorgestuurd aan de Huurcommissie. Dit doen wij ook wanneer geen overstemming is bereikt over ons voorstel of verzoek.

Onderzoek Huurcommissie

Een medewerker van de Huurcommissie komt bij u langs om te onderzoeken of de ingediende gegevens correct zijn.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting worden huurder en verhuurder opgeroepen om te zaak te bespreken. Een huurteammedewerker is hierbij aanwezig om de huurder te ondersteunen of te vertegenwoordigen.

Uitspraak Huurcommissie

De voorzitter geeft een schriftelijke uitspraak (beslissing) over de gevoerde procedure. De uitspraak is bindend voor huurder en verhuurder. De verhuurder heeft na de uitspraak nog 8 weken de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de kanton rechter.

Start betalen nieuwe huur

De huurder mag na de uitspraak van de Huurcommissie de nieuwe verlaagde huur of servicekosten betalen.

Innen van te veel betaalde huur

Als de procedure is afgerond heeft u recht op teruggave van de te veel betaalde huur. De verhuurder wordt door het Huurteam verzocht u te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het terugvorderen van uw geld. Gebeurt dit niet dan kan het Huurteam het incassotraject faciliteren. Vraag naar de voorwaarden.

Terug

Neem contact op