Huurverlaging 

Als uit de puntentelling blijkt dat de kale huurprijs te hoog is, wordt een huurverlagingvoorstel ingediend bij de verhuurder. De verhuurder krijgt twee maanden de tijd om te reageren op het voorstel. Indien de verhuurder niet akkoord gaat wordt er een procedure Huurverlaging bij de Huurcommissie gestart. Na uitspraak heeft u recht op teruggave van de 'te veel betaalde huur' vanaf het moment dat het dossier bij de Huurcommissie is ingediend.

Toetsing 

In de eerste 6 maanden na het aangaan van de huurovereenkomst kan getoetst worden of de kale huurprijs redelijk is. Dit geldt ook voor woningen boven de liberalisatiegrens (per 1-1-2018 € 710,68). Indien de maximale huurprijs onder deze grens ligt, kan huurder de teveel betaalde huur met terugwerkende kracht vanaf ingangsdatum van het huurcontract terugvorderen.

Daarnaast is het bij tijdelijke huurcontracten van na 1 juli 2016 ook nog mogelijk binnen zes maanden na afloop van het tijdelijke contract de huurprijs te laten toetsen. Let op: dit geldt niet voor alle tijdelijke contracten. Overleg met de huurteammedewerkers indien u een tijdelijk contract heeft.

Het dossier wordt in tegenstelling tot de huurverlaging direct opgestart bij de Huurcommissie. Deze procedure is eventueel in combinatie met onderhoudsgebreken mogelijk.

All-In procedure

De verhuurder is verplicht om de kale huurprijs en de servicekosten te splitsen. Betaalt u een all-in huur dan kan een procedure worden gestart. De verhuurder wordt verzocht om de gevraagde huurprijs te splitsen. De verhuurder heeft hier twee maanden de tijd voor. Wanneer de verhuurder de huurprijs niet splitst zal de procedure ingediend worden bij de Huurcommissie.

Onderhoudsgebreken

Indien er sprake is van onderhoudsgebreken waar de verhuurder niets aan doet, kan dat op basis van de ernst van het gebrek leiden tot een (tijdelijke) huurverlaging. Huurder betaalt dan 40% of minder van de betaalde huurprijs tot de gebreken verholpen zijn. De verhuurder wordt door het huurteam verzocht de gebreken binnen 6 weken te verhelpen. Gebeurt dit niet, dan wordt de procedure bij de Huurcommissie gestart. Deze procedure wordt vaak in combinatie met een toetsing- of huurverlagingsprocedure gevoerd.

Jaarafrekening

Als u servicekosten betaalt, dient de verhuurder jaarlijks een overzicht te sturen van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als deze jaarafrekening naar uw overtuiging niet terecht is, wordt de verhuurder gevraagd binnen drie weken de kosten te specificeren. Gebeurt dit niet, of zijn er onjuistheden in de afrekening, dan wordt de Huurcommissie gevraagd hier uitspraak over te doen.  

Bezwaar huurverhoging

Indien de huurder meent dat de verhuurder onterecht een huurverhoging heeft opgelegd of een hoger percentage dan wettelijk is toegestaan, kan hiertegen bezwaar worden ingediend. De verhuurder moet uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs het huurverhogingsvoorstel aan de huurder hebben gestuurd. De huurder stuurt dit voorstel aan het Huurteam, wij maken bezwaar bij de verhuurder. De verhuurder moet dan het voorstel voor de huurverhoging zelf afhandelen bij de Huurcommissie.

Terug

Neem contact op