Wettelijke regels

Huurder en verhuurder zijn in beginsel vrij om afspraken te maken over de hoogte van de huur. Vanwege de lange wachtlijsten van woningzoekenden en de krapte op de woningmarkt, komt het in de praktijk voor dat verhuurders hogere huurprijzen vragen dan volgens de wet maximaal is toegestaan. De wet  biedt huurders de mogelijkheid om de huurprijs altijd te laten controleren en mogelijk te verlagen naar de maximale  huurprijs.

Sommige verhuurders vragen tegen beter weten in te hoge huren voor slecht onderhouden en vaak kleine woningen. Verhuurders kunnen ook verkeerd zijn geïnformeerd door tussenpersonen of makelaars over wat zij maximaal voor hun woning kunnen vragen. Niet altijd is er sprake van opzet en uitbuiting. Er zijn ook verhuurders die graag fatsoenlijke huisvesting willen bieden met een goede prijs kwaliteit verhouding.

In het Burgerlijk Wetboek staan regels opgenomen over de maximale huurprijs. De maximale huurprijzen van woningen onder de liberalisatiegrens worden bepaald aan de hand van een wettelijk puntensysteem (WWS). Is de huurprijs hoger dan de maximaal redelijke huurprijs dan heeft u recht op huurverlaging.

De liberalisatiegrens is per 1-1-2015 vastgesteld op € 710,68. Als het huurbedrag gelijk of hoger is en u twijfelt aan de redelijkheid van de huur neem dan zo snel mogelijk contact op met het huurteam.

De uiteindelijke uitspraak over de hoogte van de redelijkheid van de huurprijs wordt gedaan door de Huurcommissie. Het uitvoeren van de procedure en het bijhouden van de administratie wordt door het huurteam uitgevoerd.

Schroom dus niet om door het huurteam te laten controleren of de huurprijs die de verhuurder vraagt ook redelijk is. U staat namelijk in uw recht om een procedure te starten als er sprake is van een misstand.

Terug